Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

25.10.2016 11:13

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové .pdf (690076)