Vyberte sa na exkurziu do Dobročského pralesa so sprievodcom

25.06.2016 09:18

Vyberte sa na exkurziu do Dobročského pralesa so sprievodcom

Vyberte sa na exkurziu do Dobročského pralesa so sprievodcom

OZ Vydra Čierny Balog pripravilo v tomto roku pre individuálnych záujemcov počas letných prázdnin exkurzie so sprievodcom k Dobročskému pralesu.

Dobročský prales sa nachádza vo výške 700 až 1000 m nad morom, pričom rozloha celej národnej prírodnej rezervácie je 103,85 ha. V celom areáli platí najvyšší stupeň ochrany, preto bežným turistom nie je možný vstup do pralesa okrem dobrovoľníkov, ktorý sem prichádzajú za účelom výskumu, príp. i lesníkom za účelom sledovania porastu. V súčasnosti v zmysle zákona o Ochrane prírody a krajiny je vstup do prírodnej rezervácií možný iba pre odbornú verejnosť a v sprievode pracovníkov odštepného závodu Čierny Balog alebo sprievodcov Štátnej ochrany prírody.

Keď hovoríme o význame lesa pre človeka, hovoríme nielen o dreve, o stromoch o nábytku, ktorý sa z neho vyrába, ale aj o klíme a prostredí, ktorý vytvára pre človeka. Dobročský prales poskytuje okrem študijného poznania aj príjemné klimatické prostredie, tlmené svetlo a blahodarnú vlhkosť, ktorú cítite na vlastnej koži.

Foto: Lesy SR

Foto: Lesy SR

Dobročský prales je od roku 1913 jedným z najstarších chránených území na Slovensku. Celý vývojový cyklus pralesa trvá 400 rokov. Prirodzene sa tu dožívajú jedle 450 rokov, smrek 350 a buk 250 rokov.

Foto: pralesy.sk

Foto: pralesy.sk

Ak máte záujem prejsť sa po Dobročskom pralese so sprievodcom, neváhajte a prihláste sa na jeden z pevných termínov počas letných prázdnin, kedy je zaistený odborný sprievodca. Stretnutie účastníkov je v Čiernom Balogu v Informačnom centre Vydra (areál ČHZ) najneskôr 15 minút pred odchodom, kde bude zaplatené vstupné. Exkurzia začína na Tlstom javore, kam sa účastníci so sprievodcom spoločne dopravia.

 

Exkurzie k Dobročskému pralesu so sprievodcom

Exkurzie k Dobročskému pralesu so sprievodcom


OZ Vydra v Čiernom Balogu pripravila pre individuálnych záujemcov počas letných prázdnin možnosť navštíviť Dobročský prales počas letných prázdnin 2016.

Všeobecné podmienky:

Deti do 6 rokov      0 €

1 - 7 osôb                30 € / skupina

8 - 15  osôb             4 € / osobu  

16 - 45 osob            60 € / skupina                                                            

  • Je potrebné, aby sa účastníci prepravovali vlastným autom a jeden účastník odvezie sprievodcu.
  • V prípade nepriaznivého počasia sa exkurzia nekoná. Prales sa nachádza na Rudnej magistrále, počas búrok hrozí nebezpečenstvo úderu bleskom.
  • Prihlásiť sa je možné najneskôr deň voprad do 17.00 hod. na tel. čísle 0901 764 766.

V týchto termínoch je zaistený odborný sprievodca:

Dátum: Deň v týždni: Čas:
3. júl  nedeľa 14.30 hod.
8. júl piatok 15.00 hod.
16. júl  sobota 14.30 hod.
24. júl  nedeľa 14.30 hod.
29. júl piatok  15.00 hod.
6. august sobota 14.30 hod.
14. august nedeľa 14.30 hod.
19. august piatok 15.00 hod.
27. august sobota 14.30 hod.
4. september nedeľa 14.30 hod.

 

  • Exkurziu môžete absolvovať aj mimo pevných termínov, ak sa na uvedenom telefónnom čísle objednáte minimálne 24 hod. vopred.