Zmluva č. 01092011 o zriadení spoločného obecného úradu pre opatrovateľskú službu

01.09.2011 12:58

ZMLUVA č. 01092011 o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva spoločný OU001.pdf (391,5 kB)
Zmluva spoločný OU002.pdf (413,1 kB)
Zmluva spoločný OU003.pdf (487,3 kB)
Zmluva spoločný OU004.pdf (526,2 kB)
Zmluva spoločný OU005.pdf (574,5 kB)
Zmluva spoločný OU006.pdf (528,8 kB)
Zmluva spoločný OU007.pdf (504,5 kB)
Zmluva spoločný OU008.pdf (345,9 kB)
Zmluva spoločný OU009.pdf (340,7 kB)
Zmluva spoločný OU010.pdf (217,4 kB)
Zmluva spoločný OU011.pdf (284,8 kB)