Oznamy a aktuálne informácie

 

Výsledky volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 149

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 64

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 60

Počet platných hlasovacích lískov odovzdaných pre voľby starostu obce: 59

Počet poslancov, ktorý sa mali zvoliť: 5

 

Kandidáti, ktorý boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, podľa počtu získaných hlasov:

1. František Ridzoň, Slovenská národná strana - počet platných hlasov 46

2. Mgr. Eva Vrabcová, Slovenská národná strana - počet platných hlasov 38

3. Mgr. Renáta Ridzoňová, SMER-sociálna demokracia - počet platných hlasov 37

4. Jozef Brišiak, Slovenská národná strana - počet platných hlasov 26

5. Erika Vonderčíková, Slovenská národná strana - počet platných hlasov 26

 

Náhradníci-kandidáti, ktorý neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, podľa počtu získaných hlasov:

1. Marek Vrabec, Slovenská národná strana- počet hlasov 24

2. Pavol Trocha, SMER - sociálna demokracia - počet hlasov 16

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

Číslo kandidáta na hlasovacom lístku: 1

Počet platných hlasov: 59

Za starostu obce bol zvolený: Martina Grgačová Kocová, Slovenská národná strana - počet platných hlasov 59