Zmluvy rok 2020

Zmluva o dielo 1_2020

14.09.2020 08:34
Zmluva o dielo 1_2020.pdf (5088438)

Dodatok z kmluve

31.08.2020 10:28
Dodatok č_1 k zmluve PHZ_OPK1_2019_003373.pdf (1731289)

Zmluva o poskytovaní auditoských služieb

23.06.2020 16:13
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.pdf (4957687)