Zmluvy rok 2020

Zmluva o výpôžičke Štatistický úrad SR

30.11.2020 10:20
Zmluva o výpôžičke Štatistický úrad SR.pdf (370,4 kB)

Dohoda č.20/28/010/37 §10 ods.3, ods.11

18.11.2020 10:19
Dohoda 20_28_010_37 paragraf 10 UPSVAR.pdf (1,1 MB)

Dohoda č.20/28/012/25 §12 odst.3 písm.b) bod 5

18.11.2020 10:17
Dohoda 20_28_012_25 paragraf 12 UPSVAR.pdf (1142663)  

Zmluva o dielo 1_2020

14.09.2020 08:34
Zmluva o dielo 1_2020.pdf (5088438)

Dodatok z kmluve

31.08.2020 10:28
Dodatok č_1 k zmluve PHZ_OPK1_2019_003373.pdf (1731289)

Zmluva o poskytovaní auditoských služieb

23.06.2020 16:13
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.pdf (4957687) 
<< 1 | 2