Komunálne voľby 2018

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

     Oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komsiie pre komunálne voľby 2018 je určená nasledovná elektronická adresa: 
obecdrabsko@gmail.com
 
Delegačné listiny do MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE je potrebné doručiť do 11.09.2018.
 
Delegačné listiny do OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ je potrebné doručiť do 11.10.2018

Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.  6 zákona NR  SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obc Drábsko vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Drábsku Ing. Eriku Kuvikovú.

Kontakt na zapisovateľku MVK:

Sídlo zapisovateľky: Obecný úrad Drábsko, Drábko 10

Telefón: 048/6180083, 0903 408 349

E-mail: obecdrabsko@gmail.com

Informácie pre voličov a kandidátov

V súbore na stiahnutie zverejňujeme základné informácie pre voličov a potencionálnych kandidátov.
Viac info (klikni na) www.minv.sk/?oso18_info3

Informácia pre voliča:

Informácie pre voličov a kandidátov.docx (20,8 kB)

Informácia o počte obyvateľov obce:

V súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o spôsobe výkonu volebného práva zverejňujeme počet obyvateľov obce.
 
Obec Drábsko má ku dňu 13.8.2018  197 obyvateľov.
 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018 

 Oznámenie.pdf (142132)

Obec Drábsko zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí:

VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018: