Ovčia farma Ovini

Ovčia farma Ovini

Ovčia farma Ovini®, s. r. o. je popredný dodávateľ kvalitného ovčieho a jahňacieho mäsa, surového mlieka a genetického materiálu. Špecializujeme sa na produkciu jahniat s optimálnou jatočnou hmotnosťou.

 

Ovčia farma Ovini® je situovaná v katastrálnom území obcí Drábsko, Sihla a Lom nad Rimavicou.

Hospodári na pasienkoch s výme-rou 550 ha.
Disponuje niekoľkými kvalitnými ovčími stádami plemena Cigája v celkovom počte 2 000 kusov. Produkuje 90 000 litrov mlieka ročne. Na náročné západoeurópske trhy exportuje ročne viac ako 1200 kusov jatočných jahniat.

 

Viac informácií: https://www.ovini.sk