DSS Drábsko

 

Domov sociálnych služieb Drábsko poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou od roku 1981. Sídli v budove bývalej základnej školy, ktorá prešla dvoma rekonštrukciami. Prvá bola realizovaná pred jeho otvorením . V  roku 2007 z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra bolo pristavené obytné podkrovie a následné rozšírená kapacita poskytovaných služieb.

Domov sociálnych služieb v Drábsku je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia.

Štatutárnym zástupcom je riaditeľka PhDr. Janka Račáková. DSS má 18 zamestnancov, organizačná štruktúra sa člení na dva úseky. Ekonomicko-prevádzkový v zložení: vedúca úseku/ ekonómka, hospodárka, dve kuchárky, práčka, upratovačka, vodič/ údržbár. Sociálno-zdravotný úsek má desať zamestnancov : vedúca SZÚ, sociálna pracovníčka, úseková sestra, dve zdravotnícke pracovníčky a päť opatrovateliek.

 

Kontakty:

Drábsko č. 24
976 53 Lom nad Rimavicou

Tel: 048/ 618 0000, 618 0043
Fax: 048/ 618 0000

E-mail: dssdrabsko@centrum.sk
Webová stránka: www.dssdrabsko.sk