Zoznam služieb v obci

ANDY Masáže

MASAŽE.pdf (550211)

 

AGRO - VRCHY, s.r.o., Drábsko - Sedmák 32, 976 53 Drábsko 

IČO: 36015024

Zmiešané hospodárstvo

 

Anna Pažická, Drábsko 159, 976 53 Drábsko

IČO: 40488349

Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie

 

Domov sociálnych služieb, Drábsko 24, 976 53 Drábsko

IČO: 00632317

Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Repka, Drábsko 54, 976 53 Drábsko

IČO: 42012694

Zmiešané hospodárstvo

 

 

 

 

 

Jozef Kožiak, Drábsko 137, 976 53 Drábsko

IČO: 35987022

Služby súvisiace s ťažbou dreva

 

Jozef Kožiak, Drábsko 137, 976 53 Drábsko

IČO: 43176666

Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

 

Jozef Ridzoň, Drábsko 48, 976 53 Drábsko

IČO: 37953311

Zmiešané hospodárstvo

 

 

 

LOMSTAV, s.r.o., Skalník - Drábsko 7, 976 53 Drábsko

IČO: 36034151

Výstavba obytných a neobytných budov i. n.

 

Mária Repková, Drábsko 54, 976 53 Drábsko

IČO: 37953290

Zmiešané hospodárstvo

 

 

 

 

 

Martin Kožiak, Drábsko 139, 976 53 Drábsko

IČO: 43055192

Ostatné služby poskytované v lesníctve

 

Martina Kocová, Drábsko 59, 976 53 Drábsko

IČO:43193200

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

 

 

 

 

 

NOREMO, s.r.o., Drábsko 54, 976 53 Drábsko

IČO: 36021636

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

 

 

 

Občianske združenie Panakeia, Drábsko 159, 976 53 Drábsko

IČO: 37893661

Činnosti ostatných členských organizácií

 

Obec Drábsko, , 976 53 Drábsko

IČO: 00649198

Všeobecná verejná správa

 

 

 

 

 

OZ Marekov dvor, Drábsko 112, 976 53 Drábsko

IČO: 37997131

Činnosti ostatných členských organizácií

 

Pasienkové - pozemkové spoločenstvo Drábsko - Kysuca, Drábsko - Kysuca , 976 53 Drábsko

IČO: 35671459

Ťažba dreva

 

Pasienkové spoločensstvo v Drábsku, Drábsko , 976 53 Drábsko

IČO: 42188008

Pestovanie ostatných netrvácnych plodín

 

Pavel Marek, Sedmák 112, 976 53 Drábsko

IČO: 17960312

Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

 

 

 

Peter Kuttner, Drábsko 173, 976 53 Drábsko

IČO: 41862473

Služby súvisiace s ťažbou dreva

 

Peter Ridzoň, Drábsko 48, 976 53 Drábsko

IČO: 41272773

Služby súvisiace s ťažbou dreva

 

Tomáš Rončák, Drábsko 152, 976 53 Drábsko

IČO: 42188571

Pestovanie ostatných netrvácnych plodín

 

TSP - Tatry Spájajú Priateľov, Skálnik 6, 976 53 Drábsko

IČO: 42137098

Činnosti záujmových organizácií

 

ULTRA spol. s r.o. v likvidácii, Drábsko 54, 976 53 Lom nad Rimavicou

IČO: 31640443

Nešpecializovaný veľkoobchod

 

Viera Mareková - MAREKOV DVOR, Drábsko 112, 976 53 Drábsko

IČO: 37636090

Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

 

Zdenko Ridzoň, Drábsko 62, 976 53 Drábsko

IČO: 34723315

Ostatné služby poskytované v lesníctve

 

Milan Kožiak, Drábsko 139, 976 53 Drábsko

IČO: 45995621

Služby súvisiace s lesníctvom