REFERENDUM

Elektronická (e-mailova) adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: podatelna.drabsko@gmail.com
Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: podatelna.drabsko@gmail.com
 
 
 
 

nformácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.  6 zákona NR  SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obc Drábsko vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Drábsku Ing. Eriku Kuvikovú.

Kontakt na zapisovateľku MVK:

Sídlo zapisovateľky: Obecný úrad Drábsko, Drábko 10

Telefón: 048/6180083, 0903 408 349

E-mail: podatelna.drabsko@gmail.com