VOĽBY do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť voleny.pdf