Komisie

Finančná komisia a správa majetku:
- predseda: Mgr. Eva Vrabcová
- člen: Mgr. Renáta Ridzoňová, Erika Vonderčíková
 
Kultúrna komisia:
- predseda: Erika Vonderčíková
- člen: Jozef Brišiak
 
Komisia verejného poriadku:
- predseda: František Ridzoň
- člen: Jozef Brišiak, Mgr. Eva Vrabcocvá
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku:
- Predseda: Mgr. Renáta Ridzoňová
- člen: František Ridzoň