Voľby prezidenta SR

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

     Oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komsiie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019  je určená nasledovná elektronická adresa: 
obecdrabsko@gmail.com
 

Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

 
V súlade s § 169 ods.  6 zákona NR  SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obc Drábsko vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Drábsku Ing. Eriku Kuvikovú.

Kontakt na zapisovateľku MVK:

Sídlo zapisovateľky: Obecný úrad Drábsko, Drábko 10

Telefón: 048/6180083, 0903 408 349

E-mail: obecdrabsko@gmail.com

 

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mailova adresa pre doručovanie žiadostI o vydanie hlasovacieho preukazu: obecdrabsko@gmail.com