Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29.10.2022

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť voleny:

 

informácia o podmienkach práva voliť a práva byť voleny (1).pdf (140479)

Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

     Oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komsiie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 je určená nasledovná elektronická adresa: 
podatelna.drabsko@gmail.com
 
Delegačné listiny do MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE je potrebné doručiť do 
 
Delegačné listiny do OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ je potrebné doručiť do 

Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.  6 zákona NR  SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obc Drábsko vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Drábsku Ing. Eriku Kuvikovú.

Kontakt na zapisovateľku MVK:

Sídlo zapisovateľky: Obecný úrad Drábsko, Drábko 10

Telefón: 048/6180083, 0903 408 349

E-mail: podatelna.drabsko@gmail.com

Informácie pre voličov a kandidátov

V súbore na stiahnutie zverejňujeme základné informácie pre voličov a potencionálnych kandidátov.
Viac info (klikni na) 

Informácia pre voliča:

www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácia o počte obyvateľov obce:

V súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o spôsobe výkonu volebného práva zverejňujeme počet obyvateľov obce.
 
Obec Drábsko má ku dňu obyvateľov.
 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022 

Oznámenie o utvorení obvodu a o určení počtu poslancov pre voľb.pdf (205156)

Obec Drábsko zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí: