Obecné zastupiteľstvo

Foto, Jozef Brišiak, 

Foto, Mgr. Renáta Ridzoňová, 

Foto, František Ridzoň, zástupca starostky

Foto, Mgr. Eva Vrabcová, 

Foto, Erika Vonderčíková, 

Hlavný kontroĺor obec: Emília Rapčanová