Obecné zastupiteľstvo

Foto, Jozef Brišiak, Drábsko 90

Foto, Mgr. Renáta Ridzoňová, Drábsko 62

Foto, František Ridzoň, Drábsko 74

Foto, Mgr. Eva Vrabcová, Drábsko 68, zástupca starostky

Foto, Erika Vonderčíková, Drábsko 2

 

Hlavný kontroĺor obec: Viera Mareková, Drábsko 112