Obecné zastupiteľstvo

Foto, Jozef Brišiak, Drábsko 90

Foto, Mgr. Renáta Ridzoňová, Drábsko 62

Foto, František Ridzoň, Drábsko 74, zástupca starostky

Foto, Mgr. Eva Vrabcová, Drábsko 68

Foto, Erika Vonderčíková, Drábsko 2

 

Hlavný kontroĺor obec: