Výzva na predkladanie ponúk zimnej údržby:

Výzva zimná údržba 2022.pdf (119473)

Oznam Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. k zmene cien vody a stočného:

Oznámenie pre obce k zmene ceny - okt. 2022.pdf