Zoznam poskytovateľov služieb A-N

 

AGRO - VRCHY, s.r.o., Drábsko - Sedmák 32, 976 53 Drábsko

IČO: 36015024

Zmiešané hospodárstvo

 

Anna Pažická, Drábsko 159, 976 53 Drábsko

IČO: 40488349

Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie

 

Domov sociálnych služieb, Drábsko 24, 976 53 Drábsko

IČO: 00632317

Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach

 

František Brišiak, Sedmák 90, 976 53 Drábsko

IČO: 41864191

Pilovanie a hobľovanie dreva

 

František Brišiak, Drábsko 90, 976 53 Drábsko

IČO: 41929641

Služby súvisiace s ťažbou dreva

 

Ján Pocklan, Drábsko 13, 976 53 Drábsko

IČO: 41417011

Obrábanie

 

Ján Repka, Drábsko 54, 976 53 Drábsko

IČO: 42012694

Zmiešané hospodárstvo

 

Jozef Brišiak, Drábsko 90, 976 53 Drábsko

IČO: 41269136

Služby súvisiace s ťažbou dreva

 

Jozef Gašperák, Drábsko 103, 976 53 Drábsko

IČO: 44492006

Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy

 

Jozef Kožiak, Drábsko 137, 976 53 Drábsko

IČO: 35987022

Služby súvisiace s ťažbou dreva

 

Jozef Kožiak, Drábsko 137, 976 53 Drábsko

IČO: 43176666

Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

 

Jozef Ridzoň, Drábsko 48, 976 53 Drábsko

IČO: 37953311

Zmiešané hospodárstvo

 

Július Ridzoň, Drábsko 62, 976 53 Drábsko

IČO: 41268865

Služby súvisiace s ťažbou dreva

 

LOMSTAV, s.r.o., Skalník - Drábsko 7, 976 53 Drábsko

IČO: 36034151

Výstavba obytných a neobytných budov i. n.

 

Mária Repková, Drábsko 54, 976 53 Drábsko

IČO: 37953290

Zmiešané hospodárstvo

 

Mária Wágnerová, Drábsko 84, 976 53 Lom nad Rimavicou

IČO: 40488713

Činnosti poisťovacích agentov a maklérov

 

Martin Kožiak, Drábsko 137, 976 53 Drábsko

IČO: 41616618

Ostatné služby poskytované v lesníctve

 

Martin Kožiak, Drábsko 139, 976 53 Drábsko

IČO: 43055192

Ostatné služby poskytované v lesníctve

 

Martina Kocová, Drábsko 59, 976 53 Drábsko

IČO:43193200

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

 

Miroslav Varga, Drábsko 130, 976 53 Drábsko

IČO: 37825615

Ostatné služby poskytované v lesníctve

 

MVDr. Richard Patsch, veterinárny lekár, Drábsko 154, 976 53 Drábsko

IČO: 35992387

Veterinárne činnosti

 

NOREMO, s.r.o., Drábsko 54, 976 53 Drábsko

IČO: 36021636

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach